KARTOTEK UTBILDNINGAR ANSÖKAN FÖR KARTOTEKS ELEVER HYRA INSTRUMENT KONTAKTA OSS AKTUELLT  
       
 

Så här söker du till utbildningen
Mätnings- och kartteknik & Specialiserad mätningsteknik för järnväg och anläggning
(Distans)
Utbildningarna som är tvååriga startar hösten 2024 och avslutas på våreni 2026. Till utbildningen på Kartotek kan vi ta emot 40 studerande per utbildning och det brukar vara ungefär dubbelt så många ansökningar.

Ansökningen är öppen!
för sena ansökningar fast vi formelt stängde ansökningen den 26 maj. p.g.a. att vi har restplatser kvar.

Förkunskaper
Utbildningarna kräver behörighet för studier inom ramen för yrkeshögskolan. Särskilda förkunskaper i följande ämnen:
Matematik B minst betyg G eller 3 eller matematik 2 betyg E samt Svenska B.

Reell kompetens
Om du inte skulle ha den kompetens som krävs gäller arbetslivserfarenhet.

Ansökningshandlingar
Alla handlingar skickas digitalt på yh-antagning.se. Under Betyg läggs ditt gymnasiebetyg eller liknande in för att styrka din behörighet. Under övrigt lägger du in ett personligt brev och om du har andra dokument som du vill lägga till.

Välkommen med din ansökan

Program Höstterminen

 


Vad händer med din ansökan
Samtliga ansökningshandlingar granskas av en antagningsgrupp och ett urval gör med avseende på godkänd grundutbildning och tidigare yrkes- och arbetslivserfarenhet.

Informationsträff och personlig intervju
Du som söker och uppfyller de kompetenskrav som krävs inbjuds till en informationsträff. Där får du information om ditt framtida yrke samt om utbildningen och skolan. En personlig intervju med tio frågor sker också vid samma tillfälle. Kartotek har många sökande till varje utbildning och det är viktigt att vara säker på att just du har den kompetens som behövs i din framtida yrkesroll.
Intervjuer kan i speciella fall ske på annan ort.

Urval
Då det är fler behöriga sökande än antalet platser på utbildningen
sker ett urval. Urvalsprocessen sker i år genom en poängbedömning av den sökandes intervju och läsförståelsetest samt ett gymnasiebetyg med matematik och NO-ämnen (matematik värderas högt).
Antagningsgruppen sammanställer och utvärderar samtliga handlingar och bedömer lämplighet för de sökande som kallats till intervju. Led-ningsgruppen tar därefter beslut om antagande.

Senast före midsommar
får du som är antagen till utbildningen ett besked.
Sökande som inte har kunnat beredas plats sätts på en reservlista.


 

Kartotek, Kart- och teknikutbildarna i Haninge AB | Isafjordsgatan 28A | 164 40 Kista | Tfn 08-745 02 10 | info@kartotek.se