KARTOTEK UTBILDNINGAR ANSÖKAN FÖR KARTOTEKS ELEVER HYRA INSTRUMENT KONTAKTA OSS AKTUELLT  
     
 

Se Presentationen av
Kartoteks Kart- och
mätkurs

 

Välkommen till Kartotek
Vi arbetar med utbildning inom mätning, kartteknik och GIS.

På Kartotek utbildar vi främst Mätnings- och karttekniker/ingenjörer men vi erbjuder också företagsanpassade kurser inom området. Våra utbildningar äger till största delen rum i våra lokaler i Kista. Företaget äger en modern instrumentpark som, när den inte behövs i utbildningarna, kan hyras ut.

Kartotek har under 20 år utbildat mer än 500 studenter, varav så gott som alla fått jobb efter examen. Vi har ett mycket gott samarbete med branschen som består av kommuner, olika konsultbolag, byggföretag och statliga verk såsom Lantmäteriet och Sjöfartsverket. Efterfrågan på mät- och karttekniker/ingenjörer är idag mycket stor och beräknas vara det
i många år framöver.

Mätnings- och kartteknik - en yrkeshögskoleutbildning
Nästa kursstart: blir Måndag 17 Augusti 2021
Ansökningsperiod: 1 Februari – 10 maj 2021

Är du intresserad av kartor och samhällsbyggnad tillsammans med moderna mätinstrument så är vår 2-åriga utbildning till mät- och karttekniker/ingenjör något för dig. Den leder fram till flera spännande och omväxlande yrkesroller där du kan arbeta både utom- och inomhus.

Förkunskaper: Allmän behörighet för högskolestudier med godkänt
betyg i kurserna matematik B och svenska B eller motsvarande. Goda
kunskaper i datorhantering underlättar inlärningen.

 

Kartotek, Kart- och teknikutbildarna i Haninge AB | Isafjordsgatan 28A | 164 40 Kista | Tfn 08-745 02 10 | info@kartotek.se