KARTOTEK UTBILDNINGAR ANSÖKAN FÖR KARTOTEKS ELEVER HYRA INSTRUMENT KONTAKTA OSS AKTUELLT  
    Om Kartotek      Ledningsgrupp och kvalitetssäkring      Lärare      Branschföretag     
 

Kartotek
Att lära genom att göra

Kartotek är företaget som brinner för utbildning och ser som sin viktigaste uppgift att säkerställa att kvalificerad personal finns på de företag som arbetar inom samhällsbyggnadssektorn. Vår huvudsakliga utbildning är en 2-åriga Yrkeshögskoleutbildning, YH, i Mätnings- och kartteknik.

Den första kursen i Mätnings- och kartteknik startade 1998 då som KY, Kvalificerad yrkesutbildning, med KY-myndigheten som uppdragsgivare.
I dag ligger utbildningen inom ramen för Yrkeshögskolan, YH.

Utbildningen har sitt ursprung i den eftergymnasiala högre specialistkurs
i kart- och mätningsteknik som fanns i kommunal regi 1964-1997.

Kartotek bildas 1998 och vidareutvecklar utbildningen tillsammans med arbetsmarknadens representanter. De anpassar den till de krav på kompetens som företagen i branschen efterfrågar. Ett arbete som hela tiden fortgår.

Kartotek ger de studerande en behovsanpassad och efterfrågad utbildning med modern utrustning.

 

Kartotek, Kart- och teknikutbildarna i Haninge AB | Isafjordsgatan 28A | 164 40 Kista | Tfn 08-745 02 10 | info@kartotek.se