KARTOTEK UTBILDNINGAR ANSÖKAN FÖR KARTOTEKS ELEVER HYRA INSTRUMENT KONTAKTA OSS AKTUELLT  
    Om Kartotek      Ledningsgrupp och kvalitetssäkring      Lärare      Branschföretag     
 

Kvalitetssäkring
Ledningsgruppen är utbildningens kvalitetssäkring.
Representanter från näringsliv och utbildningsverk-
samhet ska säkerställa att utbildningens kvalitet hålls
på en hög nivå samt att innehållet är aktuellt och
marknadsanpassat. Ledningsgruppen sammanträder
minst 2 gånger per år.

YH-myndigheten utövar tillsyn över utbildningen.
Tillsyn går till så att myndigheten gör besök på
Kartotek och genomför enkäter och djupintervjuer
med de studerande.

 

Ledningsgrupp
Från högskolan
Göran Alm, naturgeograf vid institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet

Från skolväsendet
John Envall, rektor, Stockholms Stads Vuxenutbildning

Från arbetslivet
Lennart Gimring, mätchef, Ångpanneföreningen
Johan Jönsson, mätchef, Skanska
Bengt Ohlsson, mätchef, NCC AB
Helena Swahn, avdelningschef mät- och kartenheten Tyresö kommun
Nina Vesterli, lantmätare, Lantmäteriet Sthlms län
Rolf Ålsted, mätchef, Sweco

Lärar- och ägarrepresentant
Stig Husberg, lantmätare, Kartotek
Rim Rizk. studierektor, Kartotek

Studeranderepresentanter
Pontus Johansson, årskurs 1
Peter Svensson, årskurs 2

 

Kartotek, Kart- och teknikutbildarna i Haninge AB | Isafjordsgatan 28A | 164 40 Kista | Tfn 08-745 02 10 | info@kartotek.se