KARTOTEK UTBILDNINGAR ANSÖKAN FÖR KARTOTEKS ELEVER HYRA INSTRUMENT KONTAKTA OSS AKTUELLT  
                           Mätnings- och kartteknik, KY      Kursplan      Kurslitteratur      Examen      Arbetsmarknad     
 

Kurslitteratur
Ta alltid kontakt med oss på Kartotek innan du köper kurslitteratur. Vissa böcker köps in av skolan medan andra kan leasas av skolan.

Byggteknik
Bygg och vägkompendium

Data
Utdelade häften

Fastighetsteknik
Civilrätt, Agell & Malmström, 2019
Fastighetsindelning och markanvändning, Barbro Julstad
Så byggdes staden, Björk & Reppen
Boken om detaljplan och områdesbestämmelser
Lagtexter och kopior om fastighetsteknik
Planera och bygga tillsammans, Björk o Nordling m. fl.
Markexploatering, Kalbro och Lindgren

Fotogrammetri
Introduktion till fotogrammetrin, Anders Boberg

Geodesi
Kompendier – kurspärm, Thomas Dubois

GIS
Geografisk Informationsbehandling, Lars Harrie
Kompendier

 

Kartografi
Konsten att framställa kartor, Margareta Elg & Lars Granath
Kartor, Design och produktion med Illustartor, Inger Thorell
Kartprojektionshäfte, Thomas Dubois

Matematik
Utdelade häften

Naturgeografi
Jord, berg, luft och vatten, UR
Flygbildsteknik och fjärranalys
Grundbok för skogsbrukaren, Skogsvårdsstyrelsen
VA-teknik, Naturvårdsverket

 

Kartotek, Kart- och teknikutbildarna i Haninge AB | Isafjordsgatan 28A | 164 40 Kista | Tfn 08-745 02 10 | info@kartotek.se