KARTOTEK UTBILDNINGAR ANSÖKAN FÖR KARTOTEKS ELEVER HYRA INSTRUMENT KONTAKTA OSS AKTUELLT  
                         Mätnings- och kartteknik, KY      Kursplan      Kurslitteratur      Examen      Arbetsmarknad     
 

 

Utbildningsbevis - Kvalificerad yrkeshögskoleexamen
Utbildningen leder fram till en examen från Yrkeshögskolan, YH, som omfattande 415 YH poäng, 83 veckor.
För att erhålla examen måste samtliga kurser ha fullgjorts med minst betyget godkänd.
Den som inte är godkänd på alla kurser i en YH-utbildning kan få ett utbildningsbevis på de kurser som genomförts med godkänt betyg. Kartotek utfärdar såväl examens- som betygsdokument.

Betygskalan är:
VG=Väl godkänd
G=Godkänd
IG=Icke godkänd

 

Kartotek, Kart- och teknikutbildarna i Haninge AB | Isafjordsgatan 28A | 164 40 Kista | Tfn 08-745 02 10 | info@kartotek.se