KARTOTEK UTBILDNINGAR ANSÖKAN FÖR KARTOTEKS ELEVER HYRA INSTRUMENT KONTAKTA OSS AKTUELLT  
                           Mätnings- ocn kartteknik, YH      Kursplan            Kurslitteratur      Examen         Arbetsmarknad     

    

     Josef Bjerlin   Karttekniker Nacka kommun
Jag sökte Kartotek för att det är en lagom lång utbildning inom en branch som alltid behöver folk. Det är en perfekt blandning för både min kreativa sida och mitt tek-niska intresse. Som karttekniker ritar jag detaljplaner och andra kartor utifrån plan-arkitektens direktiv.

     – Det bästa med mitt jobb är variationen, jag ställs varje dag      inför nya situationer att lösa.

     Lina Hallberg   Mätningstekniker WSP Samhällsbyggnad
Efter att först tagit magisterexamen i samhällsgeograi valde jag att studera på Kartotek på grund av den långa praktiken som skulle ge mig en fot in på arbets-marknaden. Som mätningstekniker på WSP jobbar jag med bearbetning av laserdata från bilburen laserscanning. Inmätning, utsättning samt avvägning.

– Det bästa med mitt jobb är mina     kollegor och stimulerande arbetsuppgifter och att jag kan     välja att arbeta utomhus, inomhus eller både och.

     Joel Skjutar   Mätningsingenjör Norsecraft Geo AS (Oslo)
Jag har alltid varit intresserad av kartor och blev tipsad om en utbildning i kart- och mätteknik. Sökte och hamnade på Kartotek. Efter utbildningen fick jag jobb
i en annan del av branschen än den jag
från början tänkt. Jag jobbar som mätare, med utsättning och inmätning på byggen.

     – Man behöver knappast gå sysslolös det här är en bransch      med mycket jobb och man får möjlighet att jobba utomhus.

 

Arbetsmarknad
Utbildningen öppnar dörrarna till offentlig och privat marknad.
Bland dem som har behov av personer med utbildning i mätnings- och kartteknik märks konsultföretag, bygg- och anläggningsföretag, Sjöfartsverket, Trafikverket, lantmäteri-myndigheterna, kommunernas stadsbyggnadskontor, tekniska förvaltningar, arkeologisk och antikvarisk verksamhet samt privata kartproducenter.

Den arbetsmarknad som väntar dig har många inriktningar och du kan arbeta både inom- och utomhus. Utbildningen ger dig också möjlighet att arbeta internationellt och har goda karriärmöjligheter.

 

Kartotek, Kart- och teknikutbildarna i Haninge AB | Isafjordsgatan 28A | 164 40 Kista | Tfn 08-745 02 10 | info@kartotek.se