KARTOTEK UTBILDNINGAR FÖR KARTOTEKS ELEVER HYRA INSTRUMENT KONTAKTA OSS AKTUELLT  
                           Mätnings- och kartteknik, YH      Kursplan      Kurslitteratur      Examen      Arbetsmarknad     
 

Mätnings- och kartteknik
– att lära genom att göra

En yrkeshögskoleutbildning, YH, som ger dig kunskaper för att medverka
i den samhällsplanering där mätnings- och kartteknik utgör basen för fysiska förändringar. Utbildningen ger dig stora möjligheter till jobb efter avslutad examen. Du lär dig mäta in föremåls lägen, att samla in, bearbeta och analysera data samt att presentera kartor på skärm och framställa kartor för tryck.

Lärande i arbete (LIA)
En tredjedel av utbildningstiden är LIA på en arbetsplats. Utbildningen förenar på så sätt praktiska kunskaper med teoretiska. Under praktiktiden sker ett aktivt lärande med problemlösning som en förberedelse för framtida arbete. Kartotek använder sitt stora kontaktnät för att i samråd med eleverna ordna praktikplatser. LIA ger dig en utmärkt möjlighet till att skapa kontakter.

Kostnader
Utbildningen är avgiftsfri men kurslitteratur, boende samt resor till och från praktikplatserna betalar du själv. Under hela utbildningstiden och den arbetsplatsförlagda tiden har du rätt till studiemedel enligt CSN.

 

Kartotek, Kart- och teknikutbildarna i Haninge AB | Isafjordsgatan 28A | 164 40 Kista | Tfn 08-745 02 10 | info@kartotek.se