KARTOTEK UTBILDNINGAR ANSÖKAN FÖR KARTOTEKS ELEVER HYRA INSTRUMENT KONTAKTA OSS AKTUELLT  
                           Mätnings- och kartteknik, YH      Kursplan      Kurslitteratur      Examen      Arbetsmarknad     
 


Mätnings- och kartteknik

2-årig Yrkeshögskoleutbildning (YH), 415 poäng

 

År ett läser du
Data- och informationsteknik
Kartografi
Matematik
Byggteknik
Naturgeografi
Fotogrammetri
Geodesi

Lärande i arbete
Fältövning 5 veckor

År två läser du
Fördjupad Geodesi
Geografiska InformationsSystem, GIS
Fastighetsteknik
Projektarbete

Lärande i arbete
Praktik på olika arbetsplatser
i två perioder 10 och 11 veckor.

Kartotek, Kart- och teknikutbildarna i Haninge AB | Isafjordsgatan 28A | 164 40 Kista | Tfn 08-745 02 10 | info@kartotek.se